• Úvod
  • Služby
  • Instalace bezpečnostních a elektronických systémů

Instalace bezpečnostních a elektronických systémů

Našim klientům nabízíme komplexní služby od bezpečnostní analýzy objektů, přes vypracování projektové dokumentace až po dodání a instalaci konkrétních technologií. Dále zajišťujeme záruční i pozáruční servis dodaných technologií. Umíme implementovat nové technologie do již existujících bezpečnostních systémů a tím je podstatně rozšířit a zvýšit jejich efektivitu či snížit nákladovost. Nadále pak nainstalované systémy průběžně kontrolujeme a zkoušíme.

Při správě a provozování bezpečnostních systémů spolupracujeme přímo s Hasičským záchranným sborem ČR, Policí ČR a jednotlivými městskými či obecními policiemi.

V rámci našich komplexních služeb nabízíme dodání, instalaci a správu těchto systémů:

Poplachové systémy

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy primárně slouží k zabezpečení majetku, systém lze vybudovat jako bezdrátový či s využitím kabeláže, a to během stavby nemovitosti nebo i dodatečně po jejím dokončení.

Dohledové videosystémy

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích slouží jako doplněk zebezpečovacích systémů ke sledování situace v narušeném objektu na dálku, resp. k jejímu záznamu.

Kontrola vstupu

Systémy kontroly vstupu – přístupové systémy usnadní správu a kontrolu přístupu do objektů či jejich částí včetně zablokování.

Docházkové systémy

Docházkové systémy představují efektivní a elegantní řešení pro dohled nad docházkou zaměstnanců.

Systémy požární signalizace

Systémy elektronické požární signalizace zajišťují pomocí hlásičů požáru včasnou signalizaci požáru, mohou pracovat v režimu s obsluhou i bez, kdy automaticky přivolají jednotku požární ochrany.

Mechanické zábranné systémy

Mechanické zábranné prostředky slouží především k ohraničení prostor prostřednictvím plotů či zdí, patří k nim také vstupní bezpečnostní systémy vrat, branek, dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie i vlastní uzamykací systémy.

Vyvolávací systémy

Vyvolávací systémy řeší situace, kdy se v jednom místě a v danou dobu shromažďuje se svou agendou více lidí (typicky jde o čekárny u lékaře, instituce státní a veřejné správy, jako jsou nejrůznější úřady apod.). Navrhujeme a instalujeme systémy včetně možnosti dálkového objednání prostřednictvím webového rozhraní nebo příslušné aplikace, informace ze systému se zobrazují i na velkoplošných informačních tabulích přímo na místě.

Datové sítě

Datové sítě a strukturovaná kabeláž tvoří základ IT infrastruktury každé společnosti. Klientům nabízíme návrh, realizaci a příslušné certifikace datových sítí včetně následné správy těchto sítí.

Revize systémů

Součástí naší nabídky jsou i revizní činnosti veškerých elektroinstalací bez omezení, revizní činnost požární ochrany včetně vypracování požárně bezpečnostního řešení, které je pro vybrané subjekty ze zákona o požární ochraně povinné.

Potřebujete se dozvědět více informací?