Energetické služby

Poskytujeme komplexní služby, při jejichž zajišťování využíváme nejmodernější technologie a postupy. V poslední době se stále více zaměřujeme na oblast energetiky - konkrétně na energetický management budov včetně provádění energetických auditů, firemní elektromobilitu a poskytování energetických služeb se zárukou (EPS).

Energetický management budov

Energetický management začíná ideálně již ve fázi přípravy projektů, ale uplatní se také u již fungujících objektů. EM přináší komplexní přehled o spotřebách a nákladech za energie a informuje o energetickém stavu objektů.

Energetické audity

Provádíme komplexní zhodnocení budovy z pohledu všech využívaných energií a používaných technologií v budově včetně její stavební konstrukce. Součástí těchto služeb je i vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy s platností na 10 let.

EPC služby

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) umožňuje spotřebiteli energie dosáhnout úspor energie a tím snížení provozních nákladů. Pro klienta zhodnotíme jeho jednotlivé energetické instalace či provedeme celkový energetický audit a navrhneme renovaci technologických zařízení. Veškerá opatření, o která klient projeví zájem, pro něj zrealizujeme.  Náklady na projekt a jeho realizaci se postupně hradí splátkami, které jsou odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii poskytované partnerskou firmou energetických služeb.

Pro koho je služba určena:

  • Zdravotnická zařízení
  • Vzdělávací instituce všech stupňů včetně předškolních zařízení
  • Zařízení provozovaná obecními úřady včetně samotných budov úřadů – zejména těch rozsáhlejších a obecní firmy
  • Soukromá vzdělávací a zdravotnická zařízení
  • Sdružení vlastníků jednotek - pro jednotlivé byty, nebytové i společné prostory

Firemní elektromobilita

Poskytujeme poradenství v oblasti fleetové elektromobility. Máme velké a dlouhodobé zkušenosti s provozem firemní flotily užitkových elektromobilů včetně zajištění a instalace vlastní dobíjecí stanice. Díky těmto zkušenostem nabízíme poradenství pro firmy, které zvažují pořízení elektromobilů pro obsluhu svých podnikatelských aktivit. Naše zkušenosti jsou unikátní i v tom, že provozujeme vozidla ve speciální úpravě a jsme proto velmi dobře schopni posoudit výhody a nevýhody i pro velmi specifické plánované využití elektromobilů.

  • Poradenství v oblasti fleetové elektromobility
  • Zajištění a instalace vlastní dobíjecí stanice

Potřebujete se dozvědět více informací?