Přejít k obsahu

Zaujaly Vás naše služby? Rádi Vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.

 

Kontaktujte nás:

Tel:.+420 221 132 115
Mail: info.cps@cpost.cz

Přeprava a zpracování hotovosti


Přeprava hotovosti a cenin
Zpracování hotovosti
Obsluha ATM

Přeprava hotovosti a cenin

Zásilky přepravujeme sedm dní v týdnu po celém území ČR, EU i mimo EU.

Všechna vozidla jsou nepřetržitě střežena monitorovacím systémem GPS, na pracovišti dispečera přepravy s okamžitým sledováním průjezdní trasy a stavu vozidla.

Speciální přepravní vozidla

Přepravní vozidla

VW TRANSPOTER, Fiat DUCATO, FIAT Fiorino, Fiat Doblo, FORD TRANSIT a další vozidla - bezpečnostní třída C 3 podle evropské normy č. 22, 23.

 • Vícekomorová konstrukce z balisticky odolného materiálu
 • Neprůstřelná skla
 • Automatické uzavírání a blokování dveří
 • RUNFLAT systém pro dojetí na prázdné pneumatice
 • Klimatizace a nezávislý oběh vzduchu
 • Vzdálené ovládání bezpečnostních systémů nezávislý na posádce – blokování vozidla proti neoprávněné jízdy
 • Komunikační zařízení a nouzové komunikační prostředky

Pro přepravu zásilek nabízíme jednorázové bezpečnostní plastové obaly.

Jako doprovodnou službu v rámci přepravy zásilek nabízíme přepravu firemní dokumentace (účetní doklady apod.) a také úschovu dokumentů a médií.

 

Zpracování hotovosti a cenin

Nedílnou součástí bezpečnostní služby na úseku „Přeprava hotovosti a cenin“ je činnost Zpracovatelského centra (ZC). Služba urychluje tok hotovosti mezi klientem a bankou, reporting a připisování hotovosti probíhá následující pracovní den po převzetí zásilky k přepravě. Klient má rychlý a přesný přehled o zpracované hotovosti a může tak zefektivnit svůj cash management.

 

Přepravní vozidla

Střediska zpracování

Areály jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým CCTV systémem (sestavou více než 70-ti kamer) s vysokou optickou citlivostí a detekcí pohybu, disponují vlastní energetickou samostatností a jsou zajištěny dalšími technologickými a fyzickými prvky.

 • Aplikované nejvyšší standardy zabezpečení
 • Trezorový management
 • Management kazet a kontejnerů pro ATM a APS
 • Kontinuální přehled o objemu zpracovávané hotovosti
 • Třídění nominálních hodnot a kontrola pravosti
 • Zpracování CZK a VALUT
 • Příprava dotací – výměna bankovek a mincí nižší nominální hodnoty
 • Plnění kazet pro ATM a platební terminály
 • SW řešení pro celý proces zpracování hotovosti
 • Správa depozitu
 

Česká pošta Security, s.r.o. zavedla do procesu zpracování všechny požadavky dle platného znění zákona 136/2011 sb. o oběhu bankovek a mincí a je držitelem povolení ČNB ke zpracování bankovek a mincí.

 • Pracovníci zpracovatelských center absolvovali povinné kurzy ČNB a mají vydané platné certifikáty, opravňující zpracovávat bankovky a mince v souladu s platnými zákony.

Obsluha ATM

Samostatnou činností jsou dotace a servis ATM a související evidence dokumentace o pohybu hotovosti.

Přepravní vozidla

Dotace bankomatů – cash management

 • Doplňování všech typů bankomatů na základě přijatých požadavků (včetně inteligentních ATM s vkladovým depozitem)
 • Efektivní distribuce depozitní hotovosti mezi zpracovatelskými centry zkracující dobu dotace a snižující objem deponované hotovosti
 • Průběžně aktualizovaný plán pravidelných dotací
 • Okamžitá reakce na požadavek mimořádné dotace v součinnosti s řízením přepravy

Cash management - ATM

 • SW aplikace pro predikci vývoje výběrů hotovosti s plánem D+3 a další období
 • Plánování cash deposita, denní sledování a vyhodnocování stavu hotovosti v celé síti ATM včetně vkladových modulů
 • Denní reporting plánu dotací, řazení ATM do skupin
 • Přehledná statistika a doporučení výše dotace pro ATM ve vztahu k úspoře a dostupnosti služeb banky
 • Automatický reporting zpracované zbytkové hotovosti a dotovaných objemů

Servis ATM (FLM / SLM)

 • servisní činnost a údržba bankomatu v trezorové i klientské části (kontrola funkčnosti, kontrolní výběry, výměna kazet a průvodních dokladů, vyjmutí a evidence zadržených karet)